נפש חיה

האם לאופן שאנו נעים בו יש משמעות?
האם לתנועה יש יכולת להשפיע על התודעה?
מה מספר לנו הגוף על אודות טבענו האמיתי?
מה מניע אותנו, ומהו הכוח שנע בתוכנו?
מהו כוח?

הדחף והתשוקה למצוא תשובות לשאלות אלו מלווים את עבודתה של אור בגים - רקדנית, כוראוגרפית, חוקרת בתחום שפת גוף, מורה ומטפלת - זה שלושים שנה. המסע שהחל בטלטלה שחוותה עקב מעבר=חיים משמעותי הפך לתהליך של התחברות לידע עמוק - ידע שנחשף בדרך מסתורית, והתבטא בתנועה, בשפת גוף ובדימויים מעולם החי. הריפוי האישי שזכתה בו והשינויים שהתחוללו בעקבותיו דרבנו את אור להעמיק בחקירת הידע שהתקבל ובהתנסות והובילו לפיתוח שיטת "נפש חיה" - המפתחות לשחרור פנימי.
 
"נפש חיה" הנה שיטת חינוך, ריפוי והעצמה ייחודית ומקורית המאפשרת לכל אדם להשתחרר מעכבות, מחסומים ופחדים, להתחבר מחדש אל הקול הפנימי הקדום והפראי השוכן בעמקי הנשמה, ולהשיג שלמות פנימית, אוטונומיה וחופש ביטוי.
לב לבה של השיטה הוא שימוש בדימויים של בעלי חיים בסביבתם הטבעית - לרבות כישורי התנועה שלהם והתנהגותם - וביטוי של דימויים אלה באמצעות תנועה, מגע וקול. בספר נפרסים הרבדים הפילוסופיים, התאורטיים והמעשיים של "נפש חיה". התרגילים והמדיטציות המתוארים בספר נוגעים בו זמנית ברמה הרגשית, ההכרתית, הרוחנית והפיזית של האדם. אופיים ההוליסטי מזמן שיקוף להתנהגותנו, מרחיב את תודעתנו, תורם לפיתוח מודעותנו העצמית ומעודד ריפוי טבעי.

קלפי טיפול ומשחק נפש חיה

אני גאה להציג בפניכם את ערכת קלפי ההכוונה של שיטת "נפש חיה "אשר יצרתי בעשרים וחמש השנים האחרונות בהולנד ובישראל, ואשר עזרה למאות אנשים להשתחרר ממועקות, להתמודד ביעילות עם אתגרי החיים ולהימנע מאיבוד אנרגיה יקרת ערך.
בערכה 42 קלפי חיות. לכל בעל החיים המיוצג בערכה איכות מיוחדת המשקפת לנו כוח ממומש או כוח פוטנציאלי שבתוכנו - הכוח האישי. כל קלף הנו בבואה של ה"כאן ועכשיו", רגע ההווה על צדדיו הגלויים והסמויים. הקלף מהווה גשר לעולם של דימויים פנימיים, אסוציאציות, פרשנויות חדשות ותובנות מפתיעות. החיות עוזרות לנו להתיר את הפלונטר במחשבותינו וברגשותינו ולהתנהל בביטחון עצמי וברוגע.

הקלפים עוזרים לנו ב:

קבלת/נתינת אישור ועידוד בכל רגע בו נחפוץ.

גירוי מחשבה יצירתית ויציאה מהקופסה במצבים נדושים בהם אנו זקוקים לפריצת דרך תודעתית ולתעוזה.

קבלת בהירות ומיקוד בשאלות מהותיות.

הרחבת נקודת מבט על נושא המעסיק אותנו, לראות את התמונה בשלמות.

זיהוי חזקות והעצמתן.

חשיפת דינאמיקות הסמויות מתודעתנו המשפיעות על הדימוי העצמי שלנו ועל התנהגותנו.

העמקת המודעות הרגשית והיכולת להקשיב לאיתותי הגוף.

מיצוי תובנות במצבים שונים.

פתרון דילמות או בעיות בהן אנו מתחבטים.

לקיחת החלטות ממקום מאוזן: רגש מחשבה פעולה.

פתיחת דו-שיח שונה בהתמודדות עם מערכות יחסים טעונות: ילדים, בעל, מעסיק, חלקים מעצמנו... .

חקירה מעמיקה של דפוסי התנהגות  המשרתים אותנו או מחבלים בנו.

פרשנות מקורית וחדשנית של מצבים-סיעור מוחות באיכות מפתיעה ולא צפויה.     


ועוד...

הספר נפש חיה

האם לאופן שאנו נעים בו יש משמעות?
האם לתנועה יש יכולת להשפיע על התודעה?
מה מספר לנו הגוף על אודות טבענו האמיתי?
מה מניע אותנו, ומהו הכוח שנע בתוכנו?
מהו כוח?

הדחף והתשוקה למצוא תשובות לשאלות אלו מלווים את עבודתה של אור בגים - רקדנית, כוראוגרפית, חוקרת בתחום שפת גוף, מורה ומטפלת - זה שלושים שנה. המסע שהחל בטלטלה שחוותה עקב מעבר=חיים משמעותי הפך לתהליך של התחברות לידע עמוק - ידע שנחשף בדרך מסתורית, והתבטא בתנועה, בשפת גוף ובדימויים מעולם החי. הריפוי האישי שזכתה בו והשינויים שהתחוללו בעקבותיו דרבנו את אור להעמיק בחקירת הידע שהתקבל ובהתנסות והובילו לפיתוח שיטת "נפש חיה" - המפתחות לשחרור פנימי.
 
"נפש חיה" הנה שיטת חינוך, ריפוי והעצמה ייחודית ומקורית המאפשרת לכל אדם להשתחרר מעכבות, מחסומים ופחדים, להתחבר מחדש אל הקול הפנימי הקדום והפראי השוכן בעמקי הנשמה, ולהשיג שלמות פנימית, אוטונומיה וחופש ביטוי.
לב לבה של השיטה הוא שימוש בדימויים של בעלי חיים בסביבתם הטבעית - לרבות כישורי התנועה שלהם והתנהגותם - וביטוי של דימויים אלה באמצעות תנועה, מגע וקול. בספר נפרסים הרבדים הפילוסופיים, התאורטיים והמעשיים של "נפש חיה". התרגילים והמדיטציות המתוארים בספר נוגעים בו זמנית ברמה הרגשית, ההכרתית, הרוחנית והפיזית של האדם. אופיים ההוליסטי מזמן שיקוף להתנהגותנו, מרחיב את תודעתנו, תורם לפיתוח מודעותנו העצמית ומעודד ריפוי טבעי.

קלפי טיפול ומשחק נפש חיה

אני גאה להציג בפניכם את ערכת קלפי ההכוונה של שיטת "נפש חיה "אשר יצרתי בעשרים וחמש השנים האחרונות בהולנד ובישראל, ואשר עזרה למאות אנשים להשתחרר ממועקות, להתמודד ביעילות עם אתגרי החיים ולהימנע מאיבוד אנרגיה יקרת ערך.
בערכה 42 קלפי חיות. לכל בעל החיים המיוצג בערכה איכות מיוחדת המשקפת לנו כוח ממומש או כוח פוטנציאלי שבתוכנו - הכוח האישי. כל קלף הנו בבואה של ה"כאן ועכשיו", רגע ההווה על צדדיו הגלויים והסמויים. הקלף מהווה גשר לעולם של דימויים פנימיים, אסוציאציות, פרשנויות חדשות ותובנות מפתיעות. החיות עוזרות לנו להתיר את הפלונטר במחשבותינו וברגשותינו ולהתנהל בביטחון עצמי וברוגע.

הקלפים עוזרים לנו ב:

קבלת/נתינת אישור ועידוד בכל רגע בו נחפוץ.

גירוי מחשבה יצירתית ויציאה מהקופסה במצבים נדושים בהם אנו זקוקים לפריצת דרך תודעתית ולתעוזה.

קבלת בהירות ומיקוד בשאלות מהותיות.

הרחבת נקודת מבט על נושא המעסיק אותנו, לראות את התמונה בשלמות.

זיהוי חזקות והעצמתן.

חשיפת דינאמיקות הסמויות מתודעתנו המשפיעות על הדימוי העצמי שלנו ועל התנהגותנו.

העמקת המודעות הרגשית והיכולת להקשיב לאיתותי הגוף.

מיצוי תובנות במצבים שונים.

פתרון דילמות או בעיות בהן אנו מתחבטים.

לקיחת החלטות ממקום מאוזן: רגש מחשבה פעולה.

פתיחת דו-שיח שונה בהתמודדות עם מערכות יחסים טעונות: ילדים, בעל, מעסיק, חלקים מעצמנו... .

חקירה מעמיקה של דפוסי התנהגות  המשרתים אותנו או מחבלים בנו.

פרשנות מקורית וחדשנית של מצבים-סיעור מוחות באיכות מפתיעה ולא צפויה.     


ועוד...